54

Библийн монгол орчуулгын 700 жилийн түүхээс (from the 700-year History of Mongolian Bible translation)

Хамгийн сүүлд14670цагийн өмнө уншсан байна

АНХААРУУЛГА: ЭНЭХҮҮ НИЙТЛЭЛ, ЗУРАГНУУДЫГ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЭНДЭЭС ХУУЛЖ ӨӨР ВЭБСАЙТ ДЭЭР ТАВИХЫГ ХОРИГЛОНО!!!
Та бүхэндээ Библийн монгол хэл дээрх орчуулгын түүхийн зарим чухал ном баримтуудыг маш товчхон танилцуулъя. Өнгөрсөн өвлийн сургалтан (2010) дээр энэ сэдвийн тухай илүү дэлгэрэнгүй баримт, зураг хөрөгнүүдийг бүгдээрээ үзсэн. Тэр үед байгаагүй зурагнуудыг энд нэмж байгаа болно. Зураг тус бүрийнх нь дор товч тайлбар тавилаа.
Нэмж шинэчлэв – 2011 оны 10 саын 10 өдөр. Хэрэв та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсч байвал миний бичсэн нийтлэлийг уншаарай: “A History of Bible Translation in Mongolian,” Bible Translator journal, October 2009, Vol. 60, No. 4, pp. 215-233.
Италийн Монтекорвиногоос гаралтай санваартан Жонн 1292 онд тэр үеийн Монголын эзэнт гүрний нийслэл байсан Бээжин хотод иржээ. Хувилай хаан түүнийг нээлттэйгээр хүлээн авч, сүм дуган барьж, хүмүүст Библийн сургаалаас заах боломж олгожээ. Жонн Ватикан уруу явуулсан хоёр дахь захидалдаа “би татар (монгол) хэлний хангалттай мэдлэгтэй боллоо. Би одоогоор Шинэ гэрээ, Дууллыг татар хэл рүү орчуулж, монгол үсгээр гоё сайхан бичүүллээ” хэмээсэн байдаг. Жонн мөн 6000 хүнд баптисм хүртээж, Хуучин ба Шинэ гэрээний түүхээс зургаан зураг зуруулж, латин, турк, перс хэлээр тайлбар бичсэн гэж сүүлийн захидалдаа (1305 он) дурдсан байдаг. Энэхүү монгол хэл дээрх орчуулга нь Зүүн Ази дахь Библийн хамгийн анхны орчуулгуудын нэг болж байгаа юм. Харамсалтай нь тус орчуулгаас хадгалагдаж үлдсэн хувь байдаггүй.
Дараагийн орчуулга нь 1819-27 онд хэвлэгдсэн Иаков Шмидтийн орчуулга бөгөөд тэр үеэс хойшхи орчуулгууд дэлхийн хэд хэдэн номын санд хадгалагдаж байна. Дараагийн нэгэн маш чухал орчуулга бол 1835-46 онд хэвлэгдсэн, Сталлибрасс, Сваны орчуулсан ХГ, ШГ юм. Үүнээс хойш хэд хэдэн засвар хийгдэж, шинэ орчуулгууд ч гарч ирсэнийг бид мэднэ. Гол орчуулга, засваруудын зурагнуудыг дор тавилаа.
Монголын орчуулгын түүхийн энэхүү баялаг өвийг харамсалтай нь бидний олонх маань мэддэггүйн нэг учир нь хадгалагдаж үлдсэн ихэнх хувиуд нь гадаадын номын сангуудад байдаг, ихэнх монголчууд харах, унших, мэдэж авах боломжгүй байдагтай холбоотой. Нөгөө шалтгаан нь Монголд хадгалагдаж үлдсэн хувь бараг байдаггүй бөгөөд ялангуяа социализмын үед үрэгдэж устгагдсан байх өндөр магадлалтай. Харин ямар ч байсан Бурхан монголчууд бидэнд мөнхийн үгээ олон зууны туршид тодорхой хэмжээгээр өгсөөр ирсэн гэдгийг ухаарч, бас үүнд талархах нь зүйтэй болов уу.
Христийн сургаал, христитгэл зөвхөн 1990-ээд оноос хойш л Монголд дэлгэрсэн юм шиг ойлгодгийг залруулах нэг томоохон нотолгоо баримт бол монгол хэл дээр хийгдэж ирсэн, одоогоор үлдэж хоцорсон хамгийн анхных нь бараг 200 жил дөхөж байгаа эдгээр орчуулгын хувиуд юм. Доорх хувиудыг өөрийн биеэр үзэж, уншиж үзэн, та бүхэндээ энэхүү зураг хөрөгнүүдийг хүргэж байгаадаа үнэхээр баяртай байна. 

Иаков Шмидт Волга мөрний эргээр суурьшсан халимагчуудын дунд суурьшин, ажиллаж, хэлийг нь сурчээ. Тэрээр Номт, Бадмаа гэдэг хоёр буриадын хамт Шинэ гэрээг орчуулж, 1827 онд хэвлүүлжээ. Үүнээсээ өмнө 1819 оноос Сайн мэдээний номууд, Үйлсийг тусад нь хэвлэн гаргасан байна. Шмидт мөн халимаг буюу өөрийнх нь хэлснээр “монгол ойрд” хэлээр Шинэ гэрээг орчуулан гаргасан нь мөн хадгалагдан үлджээ.
 
1835-40 оны хооронд Пентатухын таван номыг тус тусад нь хэвлэн гаргажээ. Энэ хэвлэлтэд “Бурхан”, “Иахова” гэдэг үгийг том фонтоор онцлон тэмдэглэсэн байдаг. 1840 онд Хуучин гэрээг бүхэлд нь хэвлэн гаргахдаа ийм тодотгол хийгээгүй байна.
1840 онд хэвлэгдсэн Хуучин гэрээ. Энэ бол монгол хэл дээр анх удаа Хуучин гэрээ орчуулагдсан гарсан нь бөгөөд эх еврей хэлнээс нь орчуулсан нь томоохон амжилт байлаа. Энэхүү ажлыг хийхийн тулд орчуулагчид гэр бүл, эрүүл мэндийн хувьд ихээхэн бэрхшээлийг туулж, эхнэр хүүхүүдээ ч энэ явцад алджээ. Өнөөдөр Буриадын Сэлэнгинскт тэдний булш байдаг билээ.
1846 онд хэвлэгдсэн Шинэ гэрээ. Сталлибрасс, Сван нар эх грек хэлнээс нь орчуулан гаргасан.
1872 онд Эдкинс, Шересчевский нар Матайн Сайн мэдээ номыг засварлан хэвлэжээ. Удалгүй 1880 онд Шинэ гэрээг мөн засварлан, Лондонд хэвлэсэн байна.
 
1900 онд Матайн Сайн мэдээний номыг тусад нь хэвлэсэн байдал (зүүн талд). 1913 онд Эхлэл, Сайн мэдээний номуудыг засварлажээ (баруун талд). Уг засварыг Ларсон, Алмблад нар хийжээ.

1909 онд Буриад хэл дээр кирилл үсгээр хэвлэгдсэн Матайн Сайнмэдээ.
1921 онд хэвлэсэн Сургаалт үгс ном.  “Соломоны эрдэнэ үгс” хэмээн нэрлэж байжээ. Дараагийнх нь 1939 онд тусад нь хэвлэсэн Дуулал буюу “Псалма” ном.
1952 онд хэвлэгдсэн дахин шинэчлэн засварласан Шинэ гэрээ. Энэхүү багт Матай, Гэндэн, Рэнчиндорж хэмээх гурван монгол оролцсон бөгөөд Стуарт Гунзел тус багийнхныг Хонконгод удирдан ажлаа дуусгажээ.
1952 оны Шинэ гэрээг монгол бичгээс кирил үсгэн дээр буулган хэд хэдэн номоор нь тусад нь хэвлэн гаргасны 1983 оны Иоханы сайн мэдээ энд харагдаж байна. Энэхүү ажлыг хийсэн Китамура 1998 онд Шинэ гэрээ, 2005 онд засварласан Шинэ гэрээг хэвлэсэн юм.
1990 онд Жон ба Алтаа Гиббенсийн орчуулан хэвлүүлсэн Шинэ гэрээ. Энэхүү шинэ орчуулгын онцлог нь тексттэй холбоотой тайлбар, нэмэлт мэдээллийг тусад нь заалгүй, харин ишлэл зүйлд нь оруулж, утгачилан орчуулсны зэрэгцээ урьд өмнөх орчуулгуудад хэрэглэгдэж байсан “Бурхан” гэдэг нэр томъёог бус “Ертөнцийн Эзэн” гэдэг шинэ нэр томъёо хэрэглэжээ. Өмнөх орчуулгуудаас ялгарах бусад онцлогууд бий.
֥Монголын Библийн Орчуулгын Хороо (одоогийн Монголын Библийн Нэгдсэн Нийгэмлэг) 1993 оноос эхлэн шинэ орчуулган дээр ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 1995 онд Марк, Иохан, 1996 онд Шинэ гэрээг хэвлэн гаргажээ. Тус шинэ орчуулгын онцлог гэвэл уламжлалт “Бурхан” гэдэг ерөнхий нэр томъёог дахин хэрэглэж, үгчилсэн байдлаар орчуулах зарчмыг баримталж, англи хэл дээрх New American Standard гэдэг орчуулгыг үндсэн суурь текстээ болгосон байна. 2000 онд Хуучин ба Шинэ гэрээ хамтдаа хэвлэгдсэн нь кирил үсгээрх анхны бүтэн Библи болов. Өнөөдөр Монгол улсад хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа Библи маань энэ билээ.
Олон зууны туршид мөнхийн Үгээ бидэнд хайрласаар ирсэн Бурхан Эзэндээ талархая. Мөн Бурханы ариун үгийг бидэнд эх хэл дээр маань хүргэх гэж амь амьдрал, эрүүл мэнд, гэр бүл, нөр их хүч хөдөлмөрөө өгсөн гадаадын ахан дүүс, бас монгол эцэг өвгөддөө талархаж явах нь зүйтэй юм. Энэхүү товч түүх Бурханы үгийг улам хайрлан, нандигнаж, үнэлж, амьдралдаа хэрэгжүүлж үр шимийг нь амсан явахад маань цаглашгүй их үр шимээ өгөх болтугай!
Гарамцэрэнгийн Баяржаргал
2011 оны 03 сарын 20 өдөр.
Кембриж, Их Британи

Сэдэвийн ангилал: Библийн тухай, НИЙТЛЭЛҮҮД, САЙН МЭДЭЭ
Түлхүүр үг: , , , , ,

"Библийн монгол орчуулгын 700 жилийн түүхээс (from the 700-year History of Mongolian Bible translation)"
нийтлэлд 54 сэтгэгдэл байна

 1. tuul says:

  Ezen unexeer mongolchuudad xairtai, gaixamsigtai notolgoonuudig bi anx udaa xarlaa.Monxin Burxani Ug bux mongolin nutag dajar tarxax boltugai. Bidnig xairlasan Burxan Ezen Tandaa bainga talarxaj,Tanigaa magtan duulcgaaja.Amen.

 2. tuul says:

  Ezen unexeer mongolchuudad xairtai, gaixamsigtai notolgoonuudig bi anx udaa xarlaa.Monxin Burxani Ug bux mongolin nutag dajar tarxax boltugai. Bidnig xairlasan Burxan Ezen Tandaa bainga talarxaj,Tanigaa magtan duulcgaaja.Amen.

 3. Ganaa(Gtl) says:

  Bibliig olj unshin gedeg 90 ond bol tun hetsu asuudliin neg bsan. Burhnii ter Aguu ugiig olj unshih yumsan gesen husel unheer ih bsan. Tuugeer zogsohgui angli hel medehgui bolhoor Bible unshin gedeg buur ch hetsu bsan. Ter uees ehlen minii bie Bibliig butneer n unshij uzeh yumsan gesen husel minii jijhen zurhend tsohilj ehelj bilee. Harin bed chin 200 jiliin umnuus mongol bibletei bsan gej bodhooor Unheer Unheer Burhan ta yamar aguu ve l gej helmeer bna.

  Tengerleg Etseg minee tanda tuilaas ih bayarlla. Mongol gedeg minii ard tumend uuriin ugee unshih bolomjiig ugj bsan tanda bi talarhaj baina, Aavaa..!!

 4. Ganaa(Gtl) says:

  Bibliig olj unshin gedeg 90 ond bol tun hetsu asuudliin neg bsan. Burhnii ter Aguu ugiig olj unshih yumsan gesen husel unheer ih bsan. Tuugeer zogsohgui angli hel medehgui bolhoor Bible unshin gedeg buur ch hetsu bsan. Ter uees ehlen minii bie Bibliig butneer n unshij uzeh yumsan gesen husel minii jijhen zurhend tsohilj ehelj bilee. Harin bed chin 200 jiliin umnuus mongol bibletei bsan gej bodhooor Unheer Unheer Burhan ta yamar aguu ve l gej helmeer bna.

  Tengerleg Etseg minee tanda tuilaas ih bayarlla. Mongol gedeg minii ard tumend uuriin ugee unshih bolomjiig ugj bsan tanda bi talarhaj baina, Aavaa..!!

 5. egi says:

  Ih Ezen Burhanii ug Mongol ulsad min iim ertnees tugeegdej bsan gedegt urd ni meddeggui bailaa. Ene saihan medeeg bidend meduulj oilguulj ugsun Bayaraadaa bayarlalaa. Iim aguu ajliig hiilgej bgaa Ezen Burhan ene delhiigeer duuren Aldarshih boltugai. Amen

 6. egi says:

  Ih Ezen Burhanii ug Mongol ulsad min iim ertnees tugeegdej bsan gedegt urd ni meddeggui bailaa. Ene saihan medeeg bidend meduulj oilguulj ugsun Bayaraadaa bayarlalaa. Iim aguu ajliig hiilgej bgaa Ezen Burhan ene delhiigeer duuren Aldarshih boltugai. Amen

 7. khurelbaatar says:

  Ene zuiliig unshaad BURXANd talarxaj baina .Ter ued ch xumuus EZENd itgej avragdaj baican baina.BURXAN mongolchuudad xairtai.Ene bol tuuxen xedleshgui barimt baina .Olon Mongolchuud ix EZEN iig tanij medej avragdax boltugai .Bi EZENiig esersuutsej 14 jil bolcon.Tuuniig xuleej avaad minii mash olon zuil eerchlegcen >EZEN ii ner Mongold bux buteeluuded ni aldarshix boltugai

  • Tugsuu says:

   Hi Andaa Amen gej hellee shuu chinii setgegdeliig unshaad. Chinii ger bul ajil tsum sain biz dee. Chinii buh naiz nar end Burhan Ezeniihee hair dotor mash sain baigaa. Chinii hiij bui buh zuild Burhan iveeliig uguh boltugai. God Love You and Your Family.

  • aguu says:

   Amen, uneheer gaihaltai Tsoriin gants bidnii burhan ezen buh mongoloor min tarhaj eh oron ard tumen min dahin sergej, delhiig sereej baisan shigee uurd munh aldarshig.13r zuund bidnii Ezen minii mongoliig ih guren bolgoj aldarshuulj baijee.Uuniig gaihamshig gehgui yum bol uur yug gaihamshig geh yum be, Aguu Ezen minee minii mongoliin ard tumnii zurh setgeliig yag ter ert ued sergeej tseverlej baisan shigee yag odoo ta tednii min zurh setgeliig avraach,tseverleech ih Ezen aav minee, buh aldar n taniih baig.Burhan aav uurd munh aldarshig. Tanii hairtai huugiin nereer zalbirlaa,Bayrlalaa

 8. khurelbaatar says:

  Ene zuiliig unshaad BURXANd talarxaj baina .Ter ued ch xumuus EZENd itgej avragdaj baican baina.BURXAN mongolchuudad xairtai.Ene bol tuuxen xedleshgui barimt baina .Olon Mongolchuud ix EZEN iig tanij medej avragdax boltugai .Bi EZENiig esersuutsej 14 jil bolcon.Tuuniig xuleej avaad minii mash olon zuil eerchlegcen >EZEN ii ner Mongold bux buteeluuded ni aldarshix boltugai

  • Tugsuu says:

   Hi Andaa Amen gej hellee shuu chinii setgegdeliig unshaad. Chinii ger bul ajil tsum sain biz dee. Chinii buh naiz nar end Burhan Ezeniihee hair dotor mash sain baigaa. Chinii hiij bui buh zuild Burhan iveeliig uguh boltugai. God Love You and Your Family.

 9. uuganaa says:

  Bid yamar aztai humuus ve! Bible-g buteneer ni bas mongol heleer unshih bolomjtoi ene ued tursun. Gehdee bi zarimdaa ingej boddog bid nar bible-ee oldson deer ni sain unshij bayasalgaj avahgui yum bol magadgui ireeduid baigaa ch uu? ugui yu? hen ch medehgui shuu dee. Magadgui neg huvilbar ni ene kino shig baij boloh yum: Book of Eli.

 10. uuganaa says:

  Bid yamar aztai humuus ve! Bible-g buteneer ni bas mongol heleer unshih bolomjtoi ene ued tursun. Gehdee bi zarimdaa ingej boddog bid nar bible-ee oldson deer ni sain unshij bayasalgaj avahgui yum bol magadgui ireeduid baigaa ch uu? ugui yu? hen ch medehgui shuu dee. Magadgui neg huvilbar ni ene kino shig baij boloh yum: Book of Eli.

 11. Mojic says:

  2011 оны 05р сарын 19нд УБ хотод болох Монгол чуулганы 20 жилийн ойн арга хэмжээний нэг хэсэг нь болсон Түүхэн дурдатгал хэмээх эрдэм шинжилгээний хурлын үеэр анх 1846 онд Монгол хэл дээр хэвлэсэн Библийг Монголын итгэгч нарт хүлээлгэн өгөх ёслолын арга хэмжээ болно. Сонирхсон хүмүүс энэхүү хуралд оролцох боломжтой.

  • Bayarjargal says:

   Сайн уу, Мөөжиг
   Сайхан мэдээ дуулгасанд баярлалаа. 1846 оны Шинэ Гэрээтэй болно гэдэг сайхан хэрэг байна. 20 жилийн ойн үйл ажиллагааны тухай бас дуулгасанд баярлалаа. Бурхан Монголд маань ажлаа улам өргөн, гүн гүнзгий хийх болтугай.
   Баяраа

 12. Mojic says:

  2011 оны 05р сарын 19нд УБ хотод болох Монгол чуулганы 20 жилийн ойн арга хэмжээний нэг хэсэг нь болсон Түүхэн дурдатгал хэмээх эрдэм шинжилгээний хурлын үеэр анх 1846 онд Монгол хэл дээр хэвлэсэн Библийг Монголын итгэгч нарт хүлээлгэн өгөх ёслолын арга хэмжээ болно. Сонирхсон хүмүүс энэхүү хуралд оролцох боломжтой.

  • Bayarjargal says:

   Сайн уу, Мөөжиг
   Сайхан мэдээ дуулгасанд баярлалаа. 1846 оны Шинэ Гэрээтэй болно гэдэг сайхан хэрэг байна. 20 жилийн ойн үйл ажиллагааны тухай бас дуулгасанд баярлалаа. Бурхан Монголд маань ажлаа улам өргөн, гүн гүнзгий хийх болтугай.
   Баяраа

 13. barnabbold says:

  Sain baitsgaana uu?Ezen Burhanii hairaar mendchilj bna.holboogui udsan bnaa.Ih sonirholtoi tuuh bas medeelliig hurgesend bayarlalaa Bayaraa ahaa.minii huvid mongoliin tuuhend uldsen bsan bibliin orchuulgiin tuhai buyu BURHAN EZENii mongoliig gesen setgeliig bur iluu iheer uhaarahdaa bayartai bna.Burhanii sain medee mongold maani zuu zuun jiliin omno bsniig haraad ooriin erhgui talarhaj bna.Ene ih sonirholtoi bas unetei heregtei medeelliig ogson tanii buhii l surlaga ajil uils uilchlel amidrald tani BURHANii tengerleg buhniig husen erooy. Barnabbold london and manchestert bgaa buh mongol itgeliin ger buliinhendee bas BURHANii bylham niguusel iveel erool erch huchiig,AC-nii belguudiig husen erooy.AMEEN bidnii BURHAN aldarshig

 14. barnabbold says:

  Sain baitsgaana uu?Ezen Burhanii hairaar mendchilj bna.holboogui udsan bnaa.Ih sonirholtoi tuuh bas medeelliig hurgesend bayarlalaa Bayaraa ahaa.minii huvid mongoliin tuuhend uldsen bsan bibliin orchuulgiin tuhai buyu BURHAN EZENii mongoliig gesen setgeliig bur iluu iheer uhaarahdaa bayartai bna.Burhanii sain medee mongold maani zuu zuun jiliin omno bsniig haraad ooriin erhgui talarhaj bna.Ene ih sonirholtoi bas unetei heregtei medeelliig ogson tanii buhii l surlaga ajil uils uilchlel amidrald tani BURHANii tengerleg buhniig husen erooy. Barnabbold london and manchestert bgaa buh mongol itgeliin ger buliinhendee bas BURHANii bylham niguusel iveel erool erch huchiig,AC-nii belguudiig husen erooy.AMEEN bidnii BURHAN aldarshig

 15. Bayaraa MCCC says:

  Sain baitsgaana uu itgel negt akhan duus min. Ezen Mongolchuud bidend yamar ikh khairtaig kharj bn. Tuunii Sain Medee ueiin ued uurd munkh. Amen

  • Tugsuu says:

   Hi Bayaraa

   Yu bna daa Naiz mini chinii commentoos shuud l zurhsetgel chin gereltej bna shuu. Burhan mongolchuudad hairtaigaa ene 18-r zuunii ueiin bible-s gadna Uur olon zuiluudeer nayaldaar bna. Tuunii sain medee uneheer ueiin ued munkh bilee. Chamtai aiiiiiiiiiiimar sanaa negtei baigaa Ni yuuniih ve??? God bless my friend. Tugsuu

 16. Bayaraa MCCC says:

  Sain baitsgaana uu itgel negt akhan duus min. Ezen Mongolchuud bidend yamar ikh khairtaig kharj bn. Tuunii Sain Medee ueiin ued uurd munkh. Amen

  • Tugsuu says:

   Hi Bayaraa

   Yu bna daa Naiz mini chinii commentoos shuud l zurhsetgel chin gereltej bna shuu. Burhan mongolchuudad hairtaigaa ene 18-r zuunii ueiin bible-s gadna Uur olon zuiluudeer nayaldaar bna. Tuunii sain medee uneheer ueiin ued munkh bilee. Chamtai aiiiiiiiiiiimar sanaa negtei baigaa Ni yuuniih ve??? God bless my friend. Tugsuu

 17. Munkh says:

  20 jiliin oin bayariin yer 2011 onii 5 sariin 19 nd USA gees irsen negen zochin ooriin geriin nomiin sand hadgalj baisan 1846 ond hevlesen Mongol hel deerh delhiid uldsen gantshan huviig ooriin bier irj Mongol chuulgand beleg bolgoson n odoo baigaa. Ter bibliig huleen avah yer setgel mash ih dogdloj bailaa.

  • Bayarjargal says:

   Setgegdlee uldeesend bayarlalaa. 1846 onii orchuulgiin hevleltiig mongolchuud bidend garduulj ugsun n uneheer saihan uil yavdal shuu. Harin negen zalruulga baina. 1846 onii hevleltiin hed heden huviud delhiin nileen heden surguuliin nomiin sanguudad bii. Gantshan huvi uldeegui. Jisheelbel end tavisan zurgan deerh bol Cambridge-in ih surguulid bgaa huvi. Bi uuriin biyer uzeed, uuruu zurgiig n avsan yum. Gehdee ter chuhal tuuhen uil yavdliin bodit huvitai bolno gedeg uneheer saihan. Bayaraa.

 18. Munkh says:

  20 jiliin oin bayariin yer 2011 onii 5 sariin 19 nd USA gees irsen negen zochin ooriin geriin nomiin sand hadgalj baisan 1846 ond hevlesen Mongol hel deerh delhiid uldsen gantshan huviig ooriin bier irj Mongol chuulgand beleg bolgoson n odoo baigaa. Ter bibliig huleen avah yer setgel mash ih dogdloj bailaa.

  • Bayarjargal says:

   Setgegdlee uldeesend bayarlalaa. 1846 onii orchuulgiin hevleltiig mongolchuud bidend garduulj ugsun n uneheer saihan uil yavdal shuu. Harin negen zalruulga baina. 1846 onii hevleltiin hed heden huviud delhiin nileen heden surguuliin nomiin sanguudad bii. Gantshan huvi uldeegui. Jisheelbel end tavisan zurgan deerh bol Cambridge-in ih surguulid bgaa huvi. Bi uuriin biyer uzeed, uuruu zurgiig n avsan yum. Gehdee ter chuhal tuuhen uil yavdliin bodit huvitai bolno gedeg uneheer saihan. Bayaraa.

 19. Anar says:

  Ene huuchin mongol bichgeer bichsen bible unshij uzeh yumsan 😛 Ih sonin bn bh daa. Bas 1800d onii itgegch mongol huntei uulzval goyoo. Bayaraa ahdaa bayarlalaa. Sonirholtoi medee tavisand. Burhan aldarshih boltugai

 20. Anar says:

  Ene huuchin mongol bichgeer bichsen bible unshij uzeh yumsan 😛 Ih sonin bn bh daa. Bas 1800d onii itgegch mongol huntei uulzval goyoo. Bayaraa ahdaa bayarlalaa. Sonirholtoi medee tavisand. Burhan aldarshih boltugai

 21. Tugsuu says:

  Hi Anaraa ene Bible odoo Mongold Irsen bolohoor bidend copy ni ch bolov Olson bhaa gej bodoj bna. Ter ued unshih bolomj oldnoo. Ih gaihamshigtai bh bhaa. Burhan chamaig iveeg. Tugsuu

 22. Tugsuu says:

  Hi Anaraa ene Bible odoo Mongold Irsen bolohoor bidend copy ni ch bolov Olson bhaa gej bodoj bna. Ter ued unshih bolomj oldnoo. Ih gaihamshigtai bh bhaa. Burhan chamaig iveeg. Tugsuu

 23. Henri de Solages says:

  Маш сонирхолтой өгүүлэл байна. Тун их гялалаа. Харин жаахан дутуу байна: бүх орчуулгуудын нэг хүснэгтэд яг юу юу ямар хэлнээс яг ямар хэл ба бичиг руу хэн хэзээ орчуулсан ба хувийг нь хаанаас олох боломжтойг бичиж өгөхгүй юү? Ялангуяа “Хуучин гэрээ” гэж таныг бичихэд зөвхөн протестантчуудын Хуучин гэрээ гэсэн утгагатай юу? бусад бүх хистин хүмүүс (бүх нийтийн католик шашин, үнэн алдартны шашин, копт шашин, дорны үнэн алдартны шашнууд г.мэт)-ийн хүлээн авдаг бусад номнууд (1 ба 2 Макабечүүд, Тобит, Жудит г.м. http://en.wikipedia.org/wiki/Deuterocanonical үзэн үү) орсон уу?
  Монголын Библийн Нэгдсэн Нийгэмлгийн орчуулгыг тэндээс үнэгүйгээр уншиж болно:
  http://www.mubs.mn
  (харин зөвшөөрлөл авахгүйгээр хуулж болохгүй шүү).

  • Bayarjargal Garamtseren says:

   Сэтгэгдлээ үлдээсэнд баярлалаа. Бас таны монгол хэл үнэхээр сайн байна гэж сайшаамаар байна. Энэ нийтлэлийг бүр дэлгэрэнгүй биш зөвхөн сургалтынхаа үргэлжлэл болгон оруулсан байсан юм. Таны хэлснээр болговол сайхан харагдах юм байна. Баярлалаа.
   “Хуучин гэрээ” гэдгээр протестант ХГ-г хэлж байгаа. Таны хэлж байгаа номууд (Дютеро-канон) протестант ХГ-нд ордоггүй учраас энэ орчуулгуудад ороогүй.

 24. Orosoo says:

  Библийн орчуулгын түүхийг Монголд анх удаа түүхчлэн судалж маш сонирхолтойгоор бодитойгоор бидэнд дэлгэн үзүүлж байгаагаараа энэхүү судалгааны ажил чинь практикийн өндөр ач холбогдолтой ажил болж байгаа юм байна.
  Цаашдын эрдэм судалгаа шинжилгээний ажлыг чинь Бурхан ивээг.

 25. tuul.d says:

  wow,gaihamshigtai bayara ahaa,taniig burhan iveeg,uneheer burhnii bidend hiij baisan bolon hiij byu zyuluudiig harahad byrhan yneheer agyy yumaa,,,,aldar ni byrhand baig,,,amen

 26. Chicago IL-oos says:

  BURHAN-d aldryig n’ urguyee!

  Avralyin Zar – Unen-g setgel zurhendee teej, Mongol tumnii tuluu ami amidralaa zoriulsan, zoriulj yavaa ue ueiin BURHAN-yi elchin saiduudad,

  AMID-UNEN UG-iig Mongol helnee buulgah ariun uilsd zutgesen, zutgej bui itgeliin ger buliin erhem and – ariun humuust mehiin yosolj baina!

 27. дөлө says:

  bidni ezen burhan esvs chrirst forever king.
  ta bol way, truth, life

 28. Mandal says:

  bi ene medeeleliig facebook deeree tavij boloh bolov uu?

  • Bayarjargal Garamtseren says:

   Сайн уу, Мандал?
   Манай сайтаар айлчилсанд баярлалаа. Энэ нийтлэлийн линкийг нь (http://www.ukmcf.com/?p=1168) тавьж болно. Харин нийтлэл, зурагнуудыг хуулж болохгүй. Асуусанд баярлалаа. Эзэн таныг ивээг!

 29. Цэнд-Аюуш says:

  Сайн байна уу? Энэ мэдээлэлийг уншсан талархаж байна. Би хэлшинжлэлийн ухаанаар сурдаг бөгөөд бакалаврын дипломоо Библиэр хийх гэж байгаа юм. Иймэрхүү зүйл маш их хэрэгтэй байсан юмаа. Би илүү дэлгэрэнгүй бөгөөд цэгцтэй мэдээлэл хаанаас авбал болох вэ? Би монголд байдаг. Эндээс илүү өргөн мэдээлэл олох хэцүү юмаа. Монголын Библийн Орчуулгын Хороонд илүү мэдээлэл байсангүй. Би яг одоогоор гацчихаад байна. Надад туслаач! Баярлалааа

  • Bayarjargal Garamtseren says:

   Сайн байна уу, Цэнд-Аюуш?
   Манай сайтаар зочилсонд баярлалаа. Библийн монгол орчуулгын талаар илүү мэдээллийг “Ариун Бичээс” Библийн нийгэмлэг, бас УБ дахь Католик сүмийн Монгол судлалын төвөөс (хуучин 4-р дэлгүүрийн ард буюу ертөнцийн зүгээр зүүн талд) авч болох байх. Католик төвөөс нилээн хэдэн жилийн өмнө зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурлын товхимолд байгаа нийтлэлүүд хэрэг болж мэднэ. Хью Кемпийн “Түүхийн балархай жимээр” (манай сайтанд энэ зохиогчийн хийсэн сургалтын видео бичлэг бий http://www.ukmcf.com/?p=2987 http://www.ukmcf.com/?p=4168) гэдэг ном бүх мэдээллийн чинь суурь шүү дээ. Тийм учраас тэр номыг заавал уншаарай. (Баянгол зочин буудлын наана байдаг СЮ номын дэлгүүрт байгаа).
   Амжилт хүсье.
   Г. Баяржаргал

 30. Лууяа says:

  Сайн байна уу Баяраа ахаа, Би Библийн сургуулийн Луяа байна. Одоо Сингад Мдив-ээ хийж байна. Таны нийтлэлийг яагаад урьд нь олж уншаагүй юм болоо гэж бодоод гайхаад сууж байлаа. Би яг нэг иймэрхүү юм бичье гээд бодоод л материал цуглуулаад яваад байсан чинь аль хэдийн болгочихсон байж. Харин Монте-Карвиногийн библи Ватиканы номын санд байдаггүй юу? Үүнтэй холбоотой материалууд таньд байдаг уу, ишлэл зүүлт энэ тэр байвал хэлж өгөөч.
  Сайхан нийтлэл бичсэнд баярлалаа. Дүү нь фб дээрээ тавьлаа шүү.

  • Bayarjargal Garamtseren says:

   Сайн уу, Лууяа?
   Манай сайтаар зочилсонд баярлалаа. Ватиканд байгаа гэж юм мэдэгддэггүй. Манай сайт дээр байгаа Хью Кемпийн хичээлүүдийг бас үзээрэй. Хью Кемп тэнд юм бий гэж дурдаагүй болохоор байхгүй л болов уу гэж бодож байна. Нийтлэлийн зөвхөн линкийг нь фб дэрэээ тавиарай. Нийтлэлийг нь тавьж болохгүй. Миний бичсэн нийтлэлийн журнал танай номын санд байгаа байх (Bible Translator journal, Oct 2009).
   За түр баяртай
   Баяраа

 31. enkhee says:

  sain baina uu, facebook deer tavisan (700 jiliin omno orchuulsan talaarh) medeelliig share-lej bolno biz dee?

 32. Sanny says:

  Wow wonderful!

  Tuuhee meddeg baih heregtei gedeg l ene bh daa..Uuniig sudalj gargaj irsen Bayaraa ta shuu!

 33. Nara says:

  Gaihaltai! http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif Iim chuhal medeelliig olj bidentei huwaaltssand bayarlalaa~ 😀 Mongol uls maani uneheer huwitai yeroogdson uls yumdaa~ Ezen aldarshig

 34. Battsetseg says:

  Sain bna uu? ene mongol bichgeer bichsen bible-g haanaas olj boloh ve?

  • Bayarjargal Garamtseren says:

   Монгол бичгээр гарсан 1840 оны Хуучин гэрээ, сүүлд хэвлэгдсэн (1952 оных байсан байхаа) Шинэ гэрээ хоёрыг нийлүүлээд нэг ном болгон хэвлэсэн Библи Их дэлгүүр дэх Интер номын дэлгүүрт байна лээ (2013.10.02 өдрийн байдлаар). Хурдхан очоод авбал байна байх. Эзэн ивээг!

 35. ОКО says:

  ХӨӨХ ҮНЭХЭЭР ГАЙХАЛТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ, БАРИМТУУДЫГ ОРУУЛСАН БАЙНА. ӨДИЙГ ХҮРТЭЛ БИБЛИЙГ ИЙМ ЭРТНЭЭС МОНГОЛЧУУДАД ӨГӨГДСӨН ГЭЖ БОДОЖ БАЙСАНГҮЙ. БУРХАН ҮНЭХЭЭР МОНГОЛЧУУДАД ХАЙРТАЙ БӨГӨӨД ҮҮНИЙГЭЭ Ч ХАРУУЛСААР ИРЖЭЭ. ХАРИН ЭНЭ БҮХЭН НЬ МОНГОЛЧУУДАД ХАДГАЛАГДАЖ ҮЛДЭЭГҮЙ НЬ ХАРАМСАЛТАЙ ЮМ. БОЛДОГ БОЛ ЭНЭ БҮХНИЙГ МОНГОЛДОО АВЧРАХ ЮМСАН! http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

 36. Б.Өлзийсайхан says:

  Сайн уу Баяржаргалаа Эзэний өдрийн мэнд хүргэе. Библийн монгол орчуулгын тухай дуулж сонсч байснаас нэг дор ийм олноор нь олж хараагүй юм байна. Бурхан Эзэндээ болон олон зууны тэртээ монгол хэлээр орчуулахаар ажиллаж багийн хамт олон, Сайн мэдээ түгээгчиддээ чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Монголын Христ итгэлийн түүхийн талаарх материалуудыг цаг алдалгүй цуглуулж байх хэрэгтэй юм байна. Цаашдын ажил, үйлчлэлд чинь өндөр амжилт хүсье Их Эзэний минь ивээл нигүүсэл та бүгдийн болон танай гэр бүл дээр мөнхөд байх болтугай. Хүүгийн чинь Иосефийн түүхээр хийсэн Музиклыг Эрэл сургууль дээр үзсэн бас Англид очиж тоглосон байсан Иосефд талархалын үгийг дамжуулаарай.

 37. Гансүх says:

  сайн байна уу? Энэ өдрийн мэнд. Бурхан та бүхнийг минь ерөөх болтугай. Би нэг зүйлийн талаар сэтгэгдэлээ хуваалцах гэсэн юм. Утсаа өгөх боломж байна уу?

  Та бүхнийг хүндэтгэсэн: Пастор Ж. Гансүх

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл үлдээх

http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif 
 
© 2018 UKMCF.com. Вэб сайтаас мэдээ мэдээлэл авсан тохиолдолд зохиогчийн эрхийг хүндлэн сайтын нэрийг тавих буюу нийтлэгчийн нэрийг заавал дурьдан уу..