6

Авралын төлөвлөгөө гэж юу вэ?

Хамгийн сүүлд1490цагийн өмнө уншсан байна

Авралын төлөвлөгөө гэж юу вэ?

Та өлсөж байна уу? Зөвхөн гэдэс өлсөх бус, амьдралдаа ямар нэгэн зүйлийг маш ихээр хүсэж түүгээрээ өлсөж байсан уу? Зүрх сэтгэлийн гүнд тань ямар нэгэн юм хэзээ ч ханахгүй байгаа юм шиг санагддаг уу? Хэрэв тийм бол Есүс таны зам! Есүс хэлэхдээ “Би бол амийн талх байна. Над уруу ирдэг хүн өлсөхгүй, Надад итгэдэг хүн хэзээ ч цангахгүй ” (Иохан 6:35) гэсэн.

Жаахан ойлгомжгүй байна уу? Амьдралынхаа утга учрыг хэзээ ч ойлгохгүй юм шиг санагдаж байсан үе танд бий юу? Энэ бүхэн танд хэн нэгэн нь гэрэл унтраачихаад та өөрөө асаагуур хайгаад олохгүй байгаа юм шиг санагддаг уу? Хэрэв тийм бол Есүс таны зам. Есүс, “Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. Намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй, харин амийн гэрэлтэй болно” (Иохан 8:12) хэмээн тунхагласан.

Танд өөрт чинь хэзээ нэгэн цагт амьдралын гадна түгжигдсэн мэт санагдаж байсан уу? Та өчнөөн хаалгануудыг онгойлгож үзсэн боловч бүгд хоосон бөгөөд утгагүй байсан уу? Та элбэг хангалуун амьдрал руу орох хаалгыг хайж байна уу? Хэрэв тийм бол Есүс таны зам. Есүс “Би бол үүд мөн. Хэрэв хүн Надаар орвол, тэр аврагдах болно. Орж, гарч, тэжээлээ олно” (Иохан 10:9) гэж хэлжээ.

Бусад хүмүүс таныг нэг их тоохгүй байх шиг санагддаг уу? Таны бусадтай тогтоосон харилцаанууд нэг л хоосон хөндий оргиж байна уу? Хүн бүр л таныг ашиглах гээд байгаа юм шиг санагддаг уу? Хэрэв тийм бол Есүс таны зам. Есүс хэлэхдээ, “Би бол сайн хоньчин мөн. Сайн хоньчин хоньдынхоо төлөө амиа өгдөг…Би бол сайн хоньчин мөн. Би Өөрийнхийгөө сайн мэдэх бөгөөд Өөрийнхөн маань Намайг мэднэ ” (Иохан 10:11, 14) гэжээ.

Энэ амьдралын дараа яах бол хэмээн та боддог уу? Та зэвэрч муудах зүйлсийн төлөө л явсаар залхаж байна уу? Энэ амьдралд утга учир байна уу хэмээн та эргэлздэг үү? Та нас барсаныхаа дараа үргэлжлүүлэн амьдрахыг хүсдэг үү? Хэрэв тийм бол Есүс таны зам. Есүс хэлэхдээ, “Би бол амилалт ба амь мөн. Надад итгэдэг хүн үхэвч амьдарна. Амьд бөгөөд Надад итгэгч бүхэн хэзээ ч үхэхгүй” (Иохан 11:25-26).

Зам гэж юу вэ? Үнэн гэж юу вэ? Амьдрал гэж юу вэ? Есүс хариулахдаа, “Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй” (Иохан 14:6) гэжээ.

Таны мэдэрч байгаа өлсгөлөн нь сүнсний өлсгөлөн бөгөөд зөвхөн Есүсээр дүүрч чадна. Зөвхөн Есүс харанхуйг зайлуулж чадна. Есүс бол элбэг хангалуун амьдралын үүд хаалга мөн. Есүс нь бидний найз бөгөөд та хайгаад байсан тэрхүү хоньчин билээ. Есүс энэ дэлхий дээрх болон дараах амьдралын амийг өгөгч мөн. Есүс бол авралын зам мөн!

Та сүнсээр өлсөж, харанхуйд төөрсөн мэт санагдаж, амьдралын утга учрыг ойлгохгүй байгаагийн гол учир шалтгаан нь та Бурханаас холдсон байгаад оршино. Библи дээр бид бүгдээр гэм нүгэл хийсэн бөгөөд үүний улмаас Бурханаас салсан гэсэн (Номлогчийн Үгс 7:20; Ром 3:23). Зүрх сэтгэлдээ мэдрэх тэрхүү хоосон орон зай чинь таны амьдралд Бурхан үгүйлэгдэж байгааг гэрчилж байна. Бид Бурхантай холбоотой байхаар бүтээгдсэн. Гэвч гэм нүглээсээ болоод тэрхүү харилцаа нь тасарсан юм. Үүнээс ч илүүгээр бидний гэм нүгэл нь үүрд мөнхөд биднийг энэ амьдралд болон дараагийн амьдралд Бурханаас үүрд мөнхөд салгасан юм (Ром 6:23; Иохан 3:36).

Энэхүү асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ? Есүс гарах гарц нь! Есүс бидний нүглийг Өөртөө авч (2 Коринт 5:21) бидний авах ёстой байсан шийтгэлийг авсан (Ром 5:8). Гурав хоногийн дараа Есүс үхлээс дахин амилж гэм нүгэл болон үхлийг ялсанаа харуулсан (Ром 6:4-5). Тэр яагаад ингэх болов оо? Есүс Өөрөө энэ асуултад хариулан,”Нөхдийнхөө төлөө амиа зориулахаас өөр агуу хайр байхгүй” (Иохан 15:13) гэсэн. Есүс нас барсанаар бид амьдрах боломжтой болж байгаа юм. Хэрэв бид өөрсдийн итгэлийг Есүс дээр тавьж, Түүний үхэл нь бидний нүглийн төлөөс болсон гэдэгт итгэж чадвал бидний бүх гэм нүгэл уучлагдаж, биднээс арчигдан алга болох болно. Тэгж гэмээ нь бид сүнсний өлсгөлөнгөөс гарч чадна. Гэрэл асах болно. Элбэг хангалуун амьдрал уруу орох үүд хаалга нээгдэнэ. Бид тийнхүү жинхэнэ найз, сайн хоньчныг таних болно. Бид нас бараад мөнхийн амьдралтай бөгөөд тэр нь тэнгэрлэг улсад Есүстэй хамт үүрд амьдрах дахин амилсан амьдрал гэдгийг мэдэх болно.

“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн. Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болох юм” (Иохан 3:16)

Та энд бичигдсэн зүйлсийг уншаад Христийг хүлээн авах шийдвэрээ гаргасан уу? Хэрвээ тийм бол холбоо барих хэсэг дээр дарж бидэнтэй холбогдоно уу.

Mongolian Christian Fellowship in the UK | Их Британи дахь Монголчуудын Христийн Нөхөрлөл цуглаан

www.gotquestions.org

Сэдэвийн ангилал: Асуултууд, НИЙТЛЭЛҮҮД, САЙН МЭДЭЭ, Христитгэлийн тухай
Түлхүүр үг: , ,

"Авралын төлөвлөгөө гэж юу вэ?"
нийтлэлд 6 сэтгэгдэл байна

 1. enkune says:

  Bi bol zam,unen,ami mun.Nadaar damjihaas uuruur hench Etsegt min hurehgui…ESUS.

 2. enkune says:

  Bi bol zam,unen,ami mun.Nadaar damjihaas uuruur hench Etsegt min hurehgui…ESUS.

 3. Tsolmongarid says:

  A little memory from my youth and from present…

  I was grown up as every mongolian in 80’s: a mongolian-buddhist/socialist but I believed that there must be One Almighty God the Master of The Universe; I was so thirsty for truth like the curious kid who want answers, so I was searching for an answer about God in holy scriptures (mostly translated books) I knew somehow in my heart and soul truly, that there must be
  God…
  “I am the Flail of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon You.” -Chinggis Khaan, in Persia.
  Well in my crusade to find an answer about God I found more answers ( :wacko: hehe).
  In 90’s I too was occupied with the usual day to day student-life but the thirst was still there. (Nothing happens whithout reason? :whistle: )
  I was studying philosophy and martial arts in my free time as a hobby. (I have learned a lot from the way of the warrior life.)
  I have decided to start the search again this time by changing my companions and my life style… time just passed by like a shooting star and I was the star of my life so I went deeper in to the real Buddhism and meditation.
  From my experience I can say whithout any doubt there is a world which cannot be seen by our eyes and the fight between “good and evil” exists whitin this world&beyond even nowadays as I’m writing these lines. (Just imagine a movie scene 😉 )
  When we are pre-occupied with our day to day life we only listen to our ego and not to God.
  Whilst fasting for months and meditating, I had a glimpse of that world.
  One day after meditation I was reading my favourite poet Rumi’s lines and found this:
  -“What you seek is seeking you.” -Jalal-al-Din Rumi
  So then it came like a thunder inside me or above me? Well it worked, my ego was stunned for a thousand seconds which was enough to see or experience the call of the Universe.
  I thought that I reached “enlightenment” with my fastening only to find out it was just : “loss of the sense of self and frequently experience a sense of no space and time” (science line) :scratch:
  However I knew that my effort to reach God was not a senseless-ego created fantasy.
  I meditated on the holy scriptures again to find these:
  -“Through selfless work, love of God grows in the heart.
  Then, through His grace, one realizes Him in course of time.
  God can be seen. One can talk to Him as I am talking to you. ” – Ramakrishna

  Of course time was the essence for; our time and God’s time there was some difference, even Einstein had a theory about that. ( 🙂 )
  I was living my life happier because I knew one day God will answer…
  -“For God is infinite,
  Within the body and without,
  Like a mirror,
  And the image in a mirror.
  As the air is everywhere,
  Flowing around a pot
  And filling it,
  So God is everywhere,
  Filling all things
  And flowing through them forever.” – Ashtavakra Gita 1: 18-20

  When I graduated from IT science in early 2001, I was ready to join my brothers in a war between light and darkness. Well, like in every war if you’re not fully aware you will get hurt or worse. I was prepared for almost everything that a warrior can endure but the tricks of darkness is way more complicated and it was enough to turn my ego against myself…
  2 Corinthians 11:14
  In recent years I have been in various countrys but the wound which I have received was not healing it wasn’t a flesh wound it was deeper and bitter in my soul:
  -“Illness is not cured by saying the word “medicine,” but by taking medicine. Enlightenment is not achieved by repeating the word “God” but by directly experiencing God.” – Sankara

  So I met one of my folkman who helped me to rethink my life, I knew well that I wasn’t hungry for food but for a friend who has the same spiritual values. I have lost lot’s of my brothers back in that “war”.
  So after rethinking my values and life I have realized that God has actually called me 2 times but I was so busy, with the “war” I didn’t listen. 😥
  I understood that (big ego needs more time :mail: ) everything on earth has an expiry date and I clearly saw (again there was a thunder which stunned my ego for 1000s, I was glad) John 10:14 in my head. ( 🙂 ) And it flashed again but this time no stunning just a joy and happiness and I knew it was from the Bible and I knew exactly who has said it.
  So I knew then that even religions have an expiry date…
  After so many search I found God and to realise God was with me the whole time. (again big ego, so I pray to God nowdays: “Please if I’m wrong just give me the “thunder” 🙂 ).
  Psalm 32:5
  I can say now that from my soul and heart that Christ is my Saviour and has started to heal my wound which were causing me so much pain and sadness.

  So repent and join your brothers&sistern in Light and Christ:
  -For the Scriptures say, “You must be holy because I am holy.” -1Peter 1:16.

  :yahoo: :yahoo: :yahoo:

 4. Tsolmongarid says:

  A little memory from my youth and from present…

  I was grown up as every mongolian in 80’s: a mongolian-buddhist/socialist but I believed that there must be One Almighty God the Master of The Universe; I was so thirsty for truth like the curious kid who want answers, so I was searching for an answer about God in holy scriptures (mostly translated books) I knew somehow in my heart and soul truly, that there must be
  God…
  “I am the Flail of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon You.” -Chinggis Khaan, in Persia.
  Well in my crusade to find an answer about God I found more answers ( :wacko: hehe).
  In 90’s I too was occupied with the usual day to day student-life but the thirst was still there. (Nothing happens whithout reason? :whistle: )
  I was studying philosophy and martial arts in my free time as a hobby. (I have learned a lot from the way of the warrior life.)
  I have decided to start the search again this time by changing my companions and my life style… time just passed by like a shooting star and I was the star of my life so I went deeper in to the real Buddhism and meditation.
  From my experience I can say whithout any doubt there is a world which cannot be seen by our eyes and the fight between “good and evil” exists whitin this world&beyond even nowadays as I’m writing these lines. (Just imagine a movie scene 😉 )
  When we are pre-occupied with our day to day life we only listen to our ego and not to God.
  Whilst fasting for months and meditating, I had a glimpse of that world.
  One day after meditation I was reading my favourite poet Rumi’s lines and found this:
  -“What you seek is seeking you.” -Jalal-al-Din Rumi
  So then it came like a thunder inside me or above me? Well it worked, my ego was stunned for a thousand seconds which was enough to see or experience the call of the Universe.
  I thought that I reached “enlightenment” with my fastening only to find out it was just : “loss of the sense of self and frequently experience a sense of no space and time” (science line) :scratch:
  However I knew that my effort to reach God was not a senseless-ego created fantasy.
  I meditated on the holy scriptures again to find these:
  -“Through selfless work, love of God grows in the heart.
  Then, through His grace, one realizes Him in course of time.
  God can be seen. One can talk to Him as I am talking to you. ” – Ramakrishna

  Of course time was the essence for; our time and God’s time there was some difference, even Einstein had a theory about that. ( 🙂 )
  I was living my life happier because I knew one day God will answer…
  -“For God is infinite,
  Within the body and without,
  Like a mirror,
  And the image in a mirror.
  As the air is everywhere,
  Flowing around a pot
  And filling it,
  So God is everywhere,
  Filling all things
  And flowing through them forever.” – Ashtavakra Gita 1: 18-20

  When I graduated from IT science in early 2001, I was ready to join my brothers in a war between light and darkness. Well, like in every war if you’re not fully aware you will get hurt or worse. I was prepared for almost everything that a warrior can endure but the tricks of darkness is way more complicated and it was enough to turn my ego against myself…
  2 Corinthians 11:14
  In recent years I have been in various countrys but the wound which I have received was not healing it wasn’t a flesh wound it was deeper and bitter in my soul:
  -“Illness is not cured by saying the word “medicine,” but by taking medicine. Enlightenment is not achieved by repeating the word “God” but by directly experiencing God.” – Sankara

  So I met one of my folkman who helped me to rethink my life, I knew well that I wasn’t hungry for food but for a friend who has the same spiritual values. I have lost lot’s of my brothers back in that “war”.
  So after rethinking my values and life I have realized that God has actually called me 2 times but I was so busy, with the “war” I didn’t listen. 😥
  I understood that (big ego needs more time :mail: ) everything on earth has an expiry date and I clearly saw (again there was a thunder which stunned my ego for 1000s, I was glad) John 10:14 in my head. ( 🙂 ) And it flashed again but this time no stunning just a joy and happiness and I knew it was from the Bible and I knew exactly who has said it.
  So I knew then that even religions have an expiry date…
  After so many search I found God and to realise God was with me the whole time. (again big ego, so I pray to God nowdays: “Please if I’m wrong just give me the “thunder” 🙂 ).
  Psalm 32:5
  I can say now that from my soul and heart that Christ is my Saviour and has started to heal my wound which were causing me so much pain and sadness.

  So repent and join your brothers&sistern in Light and Christ:
  -For the Scriptures say, “You must be holy because I am holy.” -1Peter 1:16.

  :yahoo: :yahoo: :yahoo:

 5. Tugsuu says:

  Wow it is just amaizing. Very encouraging story. God bless your every steps my brother in Christ.

 6. Tugsuu says:

  Wow it is just amaizing. Very encouraging story. God bless your every steps my brother in Christ.

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл үлдээх

http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif 
http://www.ukmcf.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif 
 
© 2017 UKMCF.com. Вэб сайтаас мэдээ мэдээлэл авсан тохиолдолд зохиогчийн эрхийг хүндлэн сайтын нэрийг тавих буюу нийтлэгчийн нэрийг заавал дурьдан уу..