Хэвтээ/Хөндлөн Таг архив: гэм нүгэл

Амжилтын зарчим (Principle of Success)

Амжилтын зарчим (Principle of Success)

Та бүхэн “Амжилтын зарчим” хичээлээ анхааран суун үзээрэй. Бурханы үг болсон Библийн дагуух амжилтын зарчим бол Бурханыг үгийг зүрх сэтгэлдээ нандигнан хадгалж, тунгаан бясалгаж, амьдралдаа бодитоор хэрэгжүүлж явбал гэм нүгэл,… Дэлгэрэнгүй үзэх »

Үйлс 2.23-47 Хэн Есүсийг алсан бэ?

Үйлс 2.23-47 Хэн Есүсийг алсан бэ?

2012 оны 1 сарын 19-нд Ноттингхам хотод болсон цуглаан дээр заасан хичээлээ хүргэж байна. [Audio clip: view full post to listen] iPhone, iPad, Android хэрэглэгчид дараах тоглуулагчаар сонсоно уу. Назарын… Дэлгэрэнгүй үзэх »

Ижил хүйстэнтэйгээ явалдах гэм нүгэл үү?

Ижил хүйстэнтэйгээ явалдах гэм нүгэл үү?

Библи гомосексийн үйлдлийг гэм нүгэл хэмээн хэлдэг(Эхлэл 19:1-13; Левит 18:22; Ром 1:26-27; 1Коринт 6:9). Ром 1:26-27-д гомосекс үйлдэл бол Бурханыг эсэргүүцэж, дуулгавартай байгаагүйн үр дүн гэж тодорхой заадаг. Хүн гэм… Дэлгэрэнгүй үзэх »

Христэд итгэгчид архи, дарс уух нь гэм нүгэл үү?

Христэд итгэгчид архи, дарс уух нь гэм нүгэл үү?

Бичээс архи уух асуудалтай холбоотой олон анхааруулгыг хэлсэн байдаг(Левит 10:9; Тооллого 6:3; Дэд хууль 29:6; Шүүгчид 13:4,7,14; 1Самуел 1:15; Сургаалт үгс 20:1; 31:4,6; Исаиа 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Мика… Дэлгэрэнгүй үзэх »

Итгэлийн амьдралдаа гэм нүглийг хэрхэн ялан дийлэх вэ?

Итгэлийн амьдралдаа гэм нүглийг хэрхэн ялан дийлэх вэ?

Өөрсдийн гэм нүглийг ялан дийлж чадахад туслах эх сурвалжуудын тухай Библи бидэнд дорх зүйлсийг хэлсэн. Үүнд: (1) Ариун Сүнс – Христэч амьдралдаа ялалт байгуулах боломжтой болгон бидэнд(Өөрийн сүмдээ) өгсөн Бурханы… Дэлгэрэнгүй үзэх »

Бурханаас би уучлалыг хэрхэн хүлээн авах вэ?

Бурханаас би уучлалыг хэрхэн хүлээн авах вэ?

Бурханаас би уучлалыг хэрхэн хүлээн авах вэ? Асуулт: Бурханаас би уучлалыг хэрхэн хүлээн авах вэ? Хариулт: Үйлс 13:38 дээр “Иймд ах дүү нар аа, та нар үүнийг мэдэгтүн. Түүгээр дамжуулан… Дэлгэрэнгүй үзэх »

© 9856 UKMCF.com. Вэб сайтаас мэдээ мэдээлэл авсан тохиолдолд зохиогчийн эрхийг хүндлэн сайтын нэрийг тавих буюу нийтлэгчийн нэрийг заавал дурьдан уу..